Què saben els alumnes de l’escola sobre els drets dels nens?

296 views

El passat 20 de novembre va ser el Dia Mundial dels Drets dels Nens per conscienciar les persones de la importància de treballar dia a dia pel seu benestar i desenvolupament.

Per això hem fet una enquesta relacionada amb els drets humans i amb els drets dels nens a l’Escola el Pilar, exactament a 6è, 1r ESO i 2n ESO. La mostra és de 84 persones.

Hem volgut comprovar així el coneixement que tenen els nostres companys sobre els drets dels infants. Aquests alumnes van contestar a les següents preguntes:

Respecte a la primera pregunta, 49 persones van dir que NO coneixien la declaració universal dels drets humans i les altres 35 persones van dir que SÍ.

Gráfico de respuestas de formularios. Título de la pregunta: Sabies que existeix la Declaració Universal dels drets humans?. Número de respuestas: 84 respuestas.

Després de respondre l’anterior pregunta, els vam dir que això sí que existia, i els vam preguntar quants drets creien que hi havia en aquesta declaració. La majoria dels estudiants, 54 concretament, ens van dir que creien que hi havia d’11 a 20 drets. Una part inferior, 24 alumnes, afirmava que es composava d’entre 21 a 30 drets. Per últim, només  6 persones van dir que hi havia entre 0 i 10 drets.

Gráfico de respuestas de formularios. Título de la pregunta: Quants drets creu que hi ha?. Número de respuestas: 84 respuestas.

La següent pregunta va ser: “Sabies que existeix la declaració universal dels drets dels nens?”

51 persones van dir que NO ho sabien, en canvi 33 persones ho van afirmar. Això vol dir que la majoria de gent no sabia que se celebrava el 20 de novembre.

Gráfico de respuestas de formularios. Título de la pregunta: Sabies que existeix la Declaració Universal dels drets dels nens?. Número de respuestas: 84 respuestas.

Novament, després de preguntar això, els vam dir que ens diguessin quants drets creien que tenia aquesta altra declaració. Una altra vegada, la resposta que més es va repetir va ser la que deia que hi havia entre 11 i 20 drets (52 persones). Després, 19 persones van opinar que hi havia entre 21 i 30 drets, i les altres 13, de 0 a 10.

Gráfico de respuestas de formularios. Título de la pregunta: Quants drets creu que hi ha?. Número de respuestas: 84 respuestas.

Canviant l’estil de preguntes, els hi vam preguntar quines eren les necessitats bàsiques. 51 alumnes van votar l’opció de alimentació , habitatge i salut ; el següent grup d’opcions el van triar 28 alumnes i l’altre grup, els 5 restants.

Gráfico de respuestas de formularios. Título de la pregunta: En quin grup de paraules totes les necessitats que hi ha són bàsiques? . Número de respuestas: 84 respuestas.

Una vegada vam arribar a aquest punt, els vam fer dues preguntes molt similars. Una va ser si creien que els nens podien viure sense cap dels drets que havien vist abans. Majoritàriament, els alumnes van dir que els nens no podien, tot i que va haver-hi gent que va dir que sí.

Gráfico de respuestas de formularios. Título de la pregunta: Creus que els nens poden viure sense cap d’aquests drets?. Número de respuestas: 84 respuestas.

Després d’això, els vam preguntar si creien que tots els nens del mon tenien tots aquells drets. De totes les persones que van contestar l’enquesta, un grup elevat d’elles, concretament 67, afirmaven que no, mentre que les altres 17, pensaven que sí.

Gráfico de respuestas de formularios. Título de la pregunta: Creus que tots els nens tenen aquests drets?. Número de respuestas: 84 respuestas.

En l’última pregunta vam preguntar què era anar a l’escola i els hi vam donar 3 opcions:  la primera opció va ser “és un dret per tothom”, que van triar 40 persones, unes altres 40 persones van dirr que és un dret dels infants i finalment , 4 van dir que no és un dret.

Gráfico de respuestas de formularios. Título de la pregunta: Acaba la frase: “Anar a l’escola...” . Número de respuestas: 84 respuestas.

En conclusió, amb els gràfics podem apreciar que la  major part de la gent desconeixia el tema tractat, i malgrat que a l’escola es tracta aquest tema en diversos cursos no hi ha el coneixement que hi hauria d’haver. Això és un problema molt seriós  ja que els alumnes de l’escola són infants i ni tan sols saben els drets que tenen com a nens. 

Pels resultats, podem afirmar que els alumnes coneixen el que son les seves necessitats bàsiques i que no tots els nens poden accedir-hi, però  majoritàriament desconeixen de l’existència de les declaracions universals dels drets, tant humans com dels nens.

Autores: Mònica Arcas, Maya García, Mariam El Hassouni, Lucia Marín

Redactors juniors

El més recent