Ciència i religió són compatibles?

90 views

Hem llegit l’article de l’Ainhoa Conesa Marti, de l’Escola La Sínia, titulat ‘La convivència entre ciència i religió‘, on explica amb un punt de vista neutre que la humanitat té diferents opinions sobre un mateix tema, com per exemple, l’origen de l’home

Dins del propi grup no hi coincidim: nosaltres creiem en diferents teories, un de més religiós i un altre des d’una perspectiva més científica. Malgrat això, com a conclusió hem coincidit en alguns aspectes com que, per a poder guiar-se en un tema amb tanta dificultat i influències, cal tenir una base d’informació fiable per poder decidir-se cap a una ideologia, o bé una altra, o cap d’elles. Per tant, parlem d’un tema molt personal de cadascú, de la seva forma de ser i pensar i de la forma en què ha rebut per primera vegada aquest tema.

Nosaltres creiem que una persona que situa les seves idees en una ideologia no es pot canviar d’un dia a un altre, per tant, necessita proves i explicacions que li fagin veure les diferents aportacions dels diferents punts de vista i de perspectiva, sempre de forma neutra.

També cal saber que per informar a algú, cal tenir una base d’informació objectiva, com ja hem dit abans, ja que pots arribar a crear una influència en alguna persona que li faci veure les coses d’una forma que discrepa el seu punt de vista i contradiu el que pensa.

Com a conclusió, nosaltres no volem donar cap preferència ja que no en tenim per cap de les dues ideologies: respectem les diferents idees que es presenten i pensem que és un tema en què hi trobem moltes variables i és molt delicat i complicat expressar-se de forma neutra o amb la finalitat de no posicionar-se. 

Per: Iker Exposito i Amira Benslaiman.

Redactors juniors

El més recent