Què és per a tu la pau?

553 views

Trobem moltes fonts d’informació que ens expliquen el significat que tenen les paraules i entre aquestes, hi trobem la pau. La pau és un nom de tres lletres amb mil maneres i formes d’entendre’l, que s’haurien de conèixer per completar la teva pròpia definició. 

Així que ens hem plantejat: què en pensen els alumnes i el professorat de l’escola sobre la pau?

Hem formulat tres preguntes: Què és per a tu la pau?, creus que vivim en una situació de pau i no violència?, quins problemes considerem els més importants? 

A base de les respostes que ens han donat les nostres fonts de l’escola hem redactat la nostra pròpia definició: la pau és l’estat en què una societat gaudeix de justícia, llibertat i igualtat social, i no està ni en violència ni en guerra, és a dir, que hi ha equilibri, harmonia,  respecte, igualtat i tranquil·litat entre les persones. També representa la no-violència, l’enteniment i l’acceptació entre parts iguals.

En la situació en què vivim, generalment no hi trobem la pau necessària ja que, segons les nostres fonts, la nostra societat tendeix a assegurar-nos que no està malament seguir els nostres objectius, encara que sigui per sobre de les altres persones o encara que siguin objectius que perjudiquin els altres. Com ens comenten alumnes i mestres, cada dia trobem més problemes, tant propers (les bromes pesades al pati, violència de gènere, faltes de respecte…) com globals (conflictes bèl·lics, violència masclista, problemes entre països per diners, elements que es sobrevaloren…). Tot i que, cal dir que trobem altres punts de vista de persones que diuen que sí que vivim en pau en molts aspectes.

En conclusió la pau és molt important, necessària i s’hauria de tenir en compte arreu del món.

Amira i Maitane

Redactors juniors

El més recent