Sobre la pandèmia del coronavirus i les seves conseqüències

195 views

Fem un repàs de les informacions clau que envolten el coronavirus, així com els seus efectes a escala mundial

Els coronavirus són una familia de virus que van ser descoberts els anys 60 però dels quals encara no se n’ha trobat l’origen. El coronavirus es diu així degut a la forma que presenta, ja que s’assembla molt a una corona. Hi ha hagut diferents casos de brots de coronavirus com per exemple el SRAS-COV, el MERS-COV i el més recent que ara està produint-se, el COVID-19.

El COVID-19 va aparèixer a finals del 2019 a Wuhan, una ciutat de Xina, quan es va diagnosticar que un grup de persones que treballaven en un mercat tenien neumonia de causa desconeguda. Investigant es va trobar que la causa havia estat un nou brot de coronavirus amb característiques similars al SRAS-COV i a un virus que tenen els ratpenats. L’11 de març de 2020 l’OMS el va declarar pandèmia degut a la gran quantitat de morts i infectats que està produint a tot el món.

Aquesta malaltia provoca febre alta, dificultats per respirar, tos, mal de gola i de cap, calfreds i malestar general; els mateixos símptomes que la grip comú però més forta. El coronavirus es transmet d’humans a humans tot i que se sap que alguns animals com el ratpenat fan de reservori. El contagi és per via respiratòria a través de gotes respiratòries produides per tossir, estornudar o al parlar. Igual que la grip, a qui més afecta és a les persones d’edat avançada i a les persones amb alguna malaltia, com càncer, problemes respiratoris, problemes de cor, diabetis…

Actualment no hi ha cap vacuna encara ni cap tractament. Per això cal mantenir una bona higiene per evitar contraure el virus i cal rentar-se les mans amb aigua i sabó per desinfectar-les bé, així com evitar el contacte amb persones ja infectades. A les persones infectades se’ls aconsella utilitzar mascaretes i  mocadors de paper al tossir i estornudar. 

Aquesta pandèmia ha portat grans conseqüències, hi ha hagut molts morts i molts infectats. Els hospitals no donen abast ja que cada dia reben nous casos. A més, la gent ha entrat en estat de pànic i han començar a comprar produint escassetat de menjar i productes farmacèutics. La borsa ha caigut a tot el món. La gent només pot sortir al carrer per l’imprescindible (com comprar, treure el gos, treballar si no hi ha altre remei com els sanitaris, transportistes o les persones que tenen una feina relacionada amb l’alimentació). No se sap quant de temps trigarà en solucionar-se aquesta crisi.

Redactors juniors

El més recent