Aquestes són les mesures anti-Covid als esports de Premià de Mar

69 views

El poliesportiu de Premià de Mar ha implantat mesures anti-Covid com ara que en  entrar et prenen la temperatura i t’has de posar gel hidroalcohòlic a les mans. 

Una jugadora de volleyball ens explica que es respecten les mesures donades i estan ben fetes. Pels entrenaments es treuen la mascareta, però no cal mantenir la distància amb la resta de l’equip. En els partits els hi han de prendre la temperatura i han de portar un paper conforme no han passat el covid ni tenen símptomes,  així poden jugar sense mascareta. Les salutacions es fan amb cada equip a 2 metres  de la xarxa i el sorteig de qui treu el fan les capitanes amb la mascareta posada. Pel que fa al públic, quan juguen a casa hi pot anar un pare o mare de cada nena, en canvi, a fora no.

També hem preguntat per les mesures a l’extrem de l’equip de futbol Premià. En aquest cas, van sense mascareta i sense cap protecció pel coronavirus; és igual que abans, tot es fa sense mascareta i no respecten la distància ja que estan a l’aire lliure i no és un espai tancat com en el cas del volleyball; a més s’ha de fer més esforç físic al camp, tant de resistència com capacitat pulmonar.

Eric Rodriguez, Marta Ruiz i Xènia Varas.

Redactors juniors

El més recent