Una reflexió sobre la legalització de les drogues

/
278 views

Hi ha persones que creuen que les drogues haurien de ser legals

Les drogues són substàncies químicas que quan s’introdueixen en l’organisme, actuen sobre el sistema nerviós central. Això provoca canvis que poden afectar a la nostra conducta, l’estat d’ànim o la percepció de les coses.  

Quan pensem en drogues normalment considerem la paraula IL·LEGAL, però hi estem envoltats d’elles incloent-hi l’alcohol i el tabac. La majoria de drogues son il·legals excepte quan són receptades per un metge. És important fer un ús adequat d’aquestes medicines receptades per les conseqüències que poden causar al nostra organisme.  

Nosaltres creiem que el consum de drogues és perillós. Pot afectar al cervell i al cos, de vegades de forma permanent. A part pot ferir a les persones que ens envolten. Pensem que són unes substàncies perilloses perquè poden ser addictives. L’addicció, és una malaltia crònica i recorrent que es caracteritza per el consum compulsiu de drogues, malgrat les seves conseqüències negatives. Comporta molts efectes i conseqüències. Com totes les addiccions té molts riscos i després és molt difícil sortir-te’n i sanar-te.

La nostra opinió és que algunes drogues haurien de ser legals amb una mesura, encara que no estem preparats en la societat d’avui en dia perquè la gent en consumiria sense cap tipus de consciència i es tornaria una addicció per a moltes persones.

Maria Hidalgo i Carla Peña

Redactors juniors

El més recent