El que s’ensenya a les escoles es útil per al futur?

/
256 views

L’educació és el procés en què la societat transmet coneixements, valors i aptituds als infants i adolescents, aquest procés s’aplica a les escoles als nens i nenes de 3 a 16 anys. L’objectiu que tenen les escoles és conduir i instruir l’alumne per treure’n el potencial intel·lectual, físic i emocional per orientar-lo cap a la maduresa.

Nosaltres, des del punt de vista de l’alumne, pensem que hi ha coses que les
necessitarem pel futur i no ens les ensenyen; en canvi, hi ha coses que sí que ens serviran. Per exemple, una les coses que no ens semblen útils és que ens fan memoritzar molta informació per després posar-la en un examen i al cap d’unes setmanes o dies aquesta informació se’ns oblida i no ens serveix per res en el futur. També pensem que ens posen molts exàmens i deures, els professors han de tenir en compte que tenim unes altres necessitats com, per exemple, tenir temps lliure per passar amb la família i amics, per la nostra salut mental, per als extraescolars, per als nostres problemes…

Les coses positives que té aquest sistema educatiu són que aprens diverses coses que et poden ajudar per decidir el teu futur o guiar-te; també pensem que és bo aprendre a tenir les nostres pròpies eines de treball, com a l’ordinador, les llibretes… T’ajuda a interactuar amb les persones de la nostra edat i aprens coses bàsiques però fonamentals per a la vida com llegir, escriure, sumar, restar…

Nosaltres hem pensat unes possibles solucions per millorar el sistema educatiu: Treballar més enllà de les matèries, és a dir, ens han d’ensenyar valors que ens dotin de les eines necessàries per tenir èxit en la vida. Canviar la manera d’avaluar als alumnes, ja que en molts casos un examen puntua la major part de la nota, creiem que s’hauria evaluar l’esforç i dedicació de l’alumne.

Martí Gonzalez Oliveras, Martina Mestre Toro i Marc Rivero Martinez

Redactors juniors

El més recent