Staphylococcus aureau Magnification 20,000

Superbacteris, un problema que ens afecta a tots

76 views

Els superbacteris són bacteris que a partir de mutacions s’han tornat immunes a certs antibiòtics. Per aquesta raó son especialment perillosos, donat que molts tractaments són inútils.

Els superbacteris apareixen de forma natural amb el temps per modificacions genètiques, però prendre molts antibiòtics elimina els bacteris que els hi feien competència. Prendre’n només quan cal no evita aquesta selecció, però  entendreu que les possibilitats disminueixen dràsticament si en prenem un cop cada trimestre en lloc de cada setmana. 

En molts llocs hi ha un abús i mal ús dels antibiòtics, tant en les persones com en els animals. Un clar exemple d’un ús incorrecte dels antibiòtics és prendre’ls per tractar infeccions víriques com refredats o la grip, que mai es curaran gràcies a un antibiòtic (donat que aquests no afecten els virus); el seu ús com a estimulants del creixement d’animals o per prevenir malalties en animals sans (cosa que es completament inútil).

Per solucionar aquest problema es necessària la col·laboracio del lector/a. Només s’ha de córrer la veu, si aquest problema ha arribat a aquesta magnitud és perquè la gent no ho sap. Si corre la veu, les farmàcies no vendrien antibiòtics sense prescripció, els grangers no en donarien tants al bestiar i la gent corrent no en prendria per infeccions víriques o per prevenció.

Martí Urrea

Redactors juniors

El més recent