Alguns youtubers se’n van a Andorra

/
137 views

Durant aquests dies, s’ha format una polèmica sobre que molts youtubers famosos estan anant a viure a Andorra (Rubius, TheGrefg, Lolito…). Alguns asseguren que ho fan perquè tenen familiars o amics que hi viuen, però també ho fan per pagar menys impostos. Un impost és un tribut que es paga a l’estat per suportar les despeses públiques. Actualment a Espanya la quantitat que es paga pels impostos varia segons la riquesa de cada persona: si cobres fins a 12.450€ els impostos són d’un 19% i s’hi cobres més els impostos augmenten, però a Andorra serien d’un 4,5%, molt menys.

Nosaltres pensem que no és dolent que facin això, ja que és la seva vida i poden fer el que vulguin amb ella. També creiem que no els haurien de criticar, ja que ells no són els que administren els impostos d’Andorra. Anar-se’n a viure a Andorra no és dolent ja que les persones que hi viuen es beneficiaran molt més pels seus ingressos econòmics. En veritat, tothom té dret a anar a viure on vulgui, ja sigui perquè allà hi viuen amics i familiars o perquè vols pagar menys impostos. La gent pot opinar, però opinar sense ofendre, opinar des del teu punt de vista, sense insultar la persona de la qual estas parlant.

Potser el problema no és de la gent que va a viure a Andorra, potser el problema és d’Espanya: si critiquen els impostos que es paguen a Andorra potser haurien de baixar els del nostre país. Hi ha persones que treballen moltes hores i guanyen pocs diners, els quals després han de gastar per pagar els seus impostos. Pensem que d’això hauria d’estar parlant la gent, no de si algunes persones van a viure a Andorra o no. 

Això sí, gràcies a aquest impostos que paguem podem tenir la nostra seguretat social, els hospitals o altres coses són molt necessàries per al nostre país,  les quals si baixem els impostos d’una manera exagerada poden anar a la ruïna. Potser el que volem dir és que no s’acaben de distribuir correctament i que si els baixen no ha de ser d’una manera excessiva. Bona part d’aquests impostos es gasten en recursos militars o altres coses innecessàries avui en dia; com hem dit abans la distribució no està molt bé. Si els invertissin en sanitat o altres coses que ara són més necessàries, la gent potser no es queixaria tant.

TEXT: Víctor Martínez i Héctor Prat / IL·LUSTRACIÓ: Martí González

Redactors juniors

El més recent