El món del treball és masclista?

54 views

A Catalunya les dones cobren 6.350 euros menys de mitjana a l’any que els homes, la diferencia dels sous entre homes i dones encara és del 22% de mitjana.

Un 21,5% de les dones amb feina tenen un contracte a temps parcial. ls homes en aquesta situació són un 7,6%. En el cas dels contractes temporals la diferència que hi ha ,entre els homes i les dones, també es nota:  els de les dones són el 21,7% i els dels homes són el 17,9%.

En una entrevista de treball quan a les dones els pregunten si volen tenir fills o si estan embarassades, si responen afirmativament, tindran menys possibilitats  que les escullin, perquè pensen que hauran de  donar-los la baixa maternal i això donaria inconvenients al lloc on vol treballar. En canvi, si en una entrevista, li pregunten als nois si tenen parella que estan embarassades i i diuen que si,  tindran més possibilitats perquè l’empresa pensa que així treballaran més per guanyar diners per mantenir la seva família. 

Un 15% més de dones que homes han perdut la feina,  i  6 de cada 10 persones que cobren menys de 1.000 euros són dones. Les dones tenen un salari mitjà inferior que els homes en tots els trams d’edat: per exemple, entre 45 i 49 anys, 

 El salari mitjà de l’home és de 28.391 €, mentre que el de la dona ese situa en 21.453 €.

En cap país del món, les dones cobren igual que els homes i en cap categoria laboral les dones guanyen tant com els homes.

La nostra opinió és que les dones han de cobrar igual que els homes en totes les feines i en tots el països del món perquè hi hagi igualtat de gènere en l’àmbit laboral, ja que és injust que fent exactament el mateix treball, els homes cobrin més que les dones només pel fet de ser homes. Necessitem un gran canvi en el tema del salari. 

Poc a poc s’han anat incorporant diferents processos d’igualtat, com per exemple l’existència d’una baixa de maternitat i una baixa de paternitat. Per tant, creiem que aquest procés que hi hagi igualtat entre homes i dones treballadores no trigarà gaire en arribar, perquè cada vegada hi ha més igualtat entre el dos sexes. Tot i així, serà bastant difícil d’aconseguir.

Iman Boubaouch, Xenia Varas Rico, Abde El Mssail, Berta Sánchez Barbadillo

Redactors juniors

, , ,

El més recent