Són necessaris els exàmens globals?

42 views

A final del curs es realitza una avaluació escrita o oral per demostrar els coneixements de l’alumne sobre les matèries. La prova d’avaluació final també permet a l’alumne aprovar una assignatura.

De vegades, aprendre a l’escola es considera directament estudiar per als exàmens. Molts alumnes entenen que estudiar consisteix en memoritzar i retenir grans quantitats d’informació i no és així. David Jaffee, professor de Psicologia a l’Universitat del Nord de Florida, informa que la memorització no contribueix a la retenció d’informació a llarg termini.

Nosaltres opinem que un examen no determina la teva intel·ligència ni capacitat intel·lectual, ja que alguns exàmens són únicament per memoritzar, també aquell mateix dia pots tenir un mal dia i que et vagi molt malament, cosa que fa que tu et sentis malament i el/la profesor/a també.

Si es tracta de saber quin percentatge del contingut curricular és capaç de reproduir l’alumne en una prova escrita, estem arribant al final d’això, ja que no té cap sentit seguir.

Hem fet una enquesta a tots els companys i companyes de classe, hi ha tres preguntes: Quantes hores tens pensat estudiar per cada tema dels exàmens globals en general?Com estudiaràs pels exàmens? Estàs d’acord en fer els exàmens? Creus que són útils?

Aquest formulari l’ han respost 26 persones, 11 de les quals diuen que estudiaran més de tres hores per cada tema dels exàmens en general, 10 persones estudiaran una hora, 2 persones estudiaran 2 hores i 1 persona estudiarà menys d’una hora. La majoria de la gent estudiarà fent resums, memoritzant del llibre i llibreta i repetint en veu alta. Pràcticament tothom diu que no són útils ja que per cada tema durant el curs realitzem un examen i repetir un altre com el mateix és fer un esforç innecessari i només ens provoca estrés i malestar.

Maria Hidalgo, Roger Vilà i Martina Mestre.

Redactors juniors

El més recent