El món del treball és masclista?

A Catalunya les dones cobren 6.350 euros menys de mitjana a l’any que els homes, la diferencia dels sous entre homes i dones encara és del 22% de mitjana. Un 21,5% de