Les dones i el cinema

Per parlar sobre el protagonisme dels homes comparats amb les dones al món cinematogràfic, es pot utilitzar el test de Bechdel. És un mètode per avaluar la desigualtat de gènere a les

/

La nostra lluita

6è de Primària Les dones no podíem votar, treballar,  ni tan sols pensar: érem tractades, com nines de drap. Les dones no teníem credibilitat: si fèiem alguna cosa important l’home era el