Hem visitat la Baum Fest

La Baum Fest és un festival d’art i moviment urbà que es va celebrar els dies 1, 2 i 3 d’octubre a Barcelona Firmat per Sarah Victoria Silva Brito i Sara Martínez