Ets dona? Doncs cobraràs un 22% menys que un home

Firmat per Miriam Melero, Adrià Conesa i Gara Coello              

El 22 de novembre es va commemorar del Dia de la Igualtat Salarial. Aquest dia pretén fer més visible la bretxa salarial entre homes i dones i vol respondre a una crida del Parlament Europeu perquè hi hagi més igualtat a la ciutadania. Per això, cada any, a finals de novembre aprofiten aquest dia per destacar les diferències salarials entre aquests dos sexes.

La bretxa salarial és la diferència del salari mitjà de les dones respecte del salari mitjà dels homes expressat en forma de percentatge. Aquest és un fenomen que, segons la Comissió Europea, té un paper fonamental en la igualtat entre dones i homes, és d’un tema que s’han de potència per poder garantir-la.

Destaquem que hi ha moltes dades importants a comentar perquè actualment hi ha molta desigualtat entre els salaris dels dos gèneres. Per exemple, el salari mitjà anual masculí es va situar en 28.640,2 euros, mentre que el femení va ser 6.350,3 euros inferior, en concret 22.289,9 euros; exactament un 22,2% menys. D’altra banda, segons les dades del Departament de Treball, les dones aconsegueixen el màxim salarial entre els 35 i els 44 anys- 23.847 euros de mitjana-, mentre que els homes l’aconsegueixen a partir dels 55 anys, amb un sou de 32.313 euros de mitjana. Hem detectat que la bretxa salarial també creix segons la franja d’edat i és més alta també en funció del nivell d’estudis.

Nosaltres creiem que aquestes dades s’haurien de reduir urgentment a tots els països del món. Pensem i sentim vergonya al saber que aquestes dades poden seguir augmentant o bé poden quedar-se així; però la idea és que la gent es conscienciï, canviï els salaris i intenti igualar-los entre els dos sexes.

Aquest Dia de la Igualtat Salarial té relació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), un tema que estem tractant majoritàriament aquest any a l’escola. Els ODS van ser creats per les Nacions Unides i promoguts com a Objectius Mundials. Aquests objectius serveixen per transformar el nostre món: l’any 2030, totes aquestes propostes han d’haver obtingut algun canvi en comparació a fa 6 anys, ja que es van plantejar l’any 2015. L’ODS que fa referència a aquest tema de la desigualtat salarial entre homes i dones és el número 5, dedicat a la igualtat de gènere. Aquest objectiu intenta eliminar la violència i la discriminació contra les dones, assegurar que tenen les mateixes oportunitats que els homes en tots els àmbits de la vida. Això vol dir acabar amb totes les formes de violència contra les dones, inclosa l’explotació sexual. Aquest ODS també ens anima a treballar per a la igualtat de dones i homes en l’àmbit laboral i a combatre la discriminació salarial, així  com a promoure la millora de la vida personal, familiar i laboral. 

En conclusió, pensem que aquesta és una de les moltes desigualtats que es produeixen entre homes i dones avui en dia. És urgent millorar en aquest aspecte com a societat, per tal que per fi aconseguim igualar els drets entre els homes i les dones.