/

La importància de la cultura en els adolescents

A causa que els brots de Covid van augmentar un altre cop, es van  tornar a tancar durant un temps totes les activitats culturals, com per exemple el teatre, el cinema, els concerts…

Tot i això, per diferents motius, abans de la pandèmia, la majoria dels adolescents ja no solien anar a aquests llocs perquè no els cridaven l’atenció o creien que no era útil.

Però, per què és important la cultura en els adolescents?

A cada família hi ha diferents nivells culturals, és a dir, n’hi ha algunes que dediquen més temps a la cultura i creuen que és important, però n’hi ha d’altres que no. Això influeix molt en els adolescents ja que els ideals i la manera de pensar dels pares serà l’exemple que seguiran. 

Nosaltres creiem que els adolescents han de tenir accés al món de la cultura, a part del que tenen a partir de les seves famílies. Creiem que l’escola té un paper molt important en aquest aspecte, ja que a part dels pares, és la encarregada de l’educació, i la cultura hi està inclosa.

La cultura ens ensenya valors, cosa que hauríem d’aprendre des de ben petits ja que ens servirà per a tota la vida.  Ens ofereix diversos valors, ens ensenya a expressar-nos, a sentir empatia, a reflexionar…La cultura ens ajuda a entendre el món. Un actor de teatre bastant conegut a Catalunya, en Toni Viñals, ens va dir en una visita a l’escola: “El teatre serveix per assajar la vida”. I tenia tota la raó. Quan veiem alguna situació que ens afecta en una pel·lícula, en una obra de teatre o en un llibre, ens dona referents per saber com actuar si trobem alguna circumstància semblant. Quan escoltem música, veiem una obra d’art ens podem sentir identificats amb l’autor o l’obra.

En resum, creiem que d’alguna manera haurien de fer que la cultura atragués més els joves, implicant-los o fent que se sentin identificats. El fet d’impregnar-la als nens des que són petits és un treball constant, i creiem que no s’hauria de passar per alt.

Maria Hidalgo, Carla Peña, Marta Muñoz