L’eina de confort de les noies, el punt lila

El 81,3% de la població jove femenina a Premià de Mar declara haver-se sentit insegura caminant pel carrer

Firmat per Andrea Miras, Fátima Azzouzi i Paula Gaona

Durant les últimes setmanes, s’ha llançat una enquesta per analitzar si les noies que tenen entre 13 i 14 anys se senten insegures o assetjades anant pel carrer. Els resultats obtinguts han sigut els següents.

Un 83,3% de les noies que han respost a l’enquesta denuncien haver-se sentit assetjades, mentre que un 16,7% ha respost no haver-se sentit així mai. Si s’analitza pensant que aproximadament aquest és el percentatge de persones que al nostre poble se senten insegures, el nombre de noies que abarca aquest percentatge és molt gran i arriba a ser preocupant.

Les principals maneres en què aquestes accions d’assetjament s’han dut a terme a les persones enquestades han sigut  contacte físic i mirades (un 72.2%), xiulets pel carrer (un 61,1% de noies han patit aquest tipus de violència), persecucions (un 50% de les persones enquestades ho han patit). Els assetjaments hi han succeït principalment a Premià de Mar i a pobles del voltant.

Al 2018 l’ajuntament de Premià de Mar, va integrar una iniciativa nova a les festes del poble, anomenada “Punt Lila”. Aquest és un espai col·lectiu dedicat a les noies que ofereix seguretat i protecció en el cas de sentir-se insegures i que utilitza la solidaritat femenina entre dones. Aquest suport es proporciona a través d’un número de telèfon informatiu (016) o de forma presencial en actes multitudinaris. En alguns casos aquest punt lila subministra acompanyament a les persones que es senten assetjades, de la mateixa manera com es realitza en el protocol d’actuació davant les violències sexuals en espais públics d’oci de Premià de Mar. La integració d’aquest punt durant les festes del poble fomenta un assessorament, una prevenció i una atenció necessària a les dones contra la violència masclista.

Es poden identificar aquests espais com una carpa blanca amb un rètol característic amb l’eslògan “Viu la festa en llibertat”, ideat, com ja hem mencionat anteriorment, per ser actes multitudinaris municipals. Els participants que atenen a aquest espai ofereixen recursos informatius com per exemple, xapes amb l’eslògan que representa la campanya, tríptics informatius, polseres i altres articles que informen sobre com actuar en cas de patir una agressió o en cas de presenciar com algú altre està patint.

La gent va valorar molt positivament la presència de la campanya, destacant l’actitud dels participants i la bona acollida mostrada als joves tant habitants de Premià de Mar com d’altres municipis dels voltants, i fins i tot de Barcelona.