Redactors juniors

Fatima Azzouzi
1 mes ago

El 81,3% de la població jove femenina a Premià de Mar declara haver-se sentit insegura caminant pel carrer Firmat per Andrea Miras, Fátima Azzouzi i Paula Gaona Durant les últimes setmanes, s’ha llançat una enquesta per analitzar si les noies que tenen entre 13 i 14 anys se senten insegures o assetjades anant pel carrer. Els resultats obtinguts han sigut els següents. Un 83,3% de les noies que han respost a l’enquesta denuncien haver-se sentit assetjades, mentre que un 16,7% ha respost no haver-se sentit així mai. Si s’analitza pensant que aproximadament aquest és el percentatge de persones que al

close