/

Sobre la falta d’empatia cap als animals

Creen una regidoria de benestar animal a Premià de Mar

“La crueltat cap als animals ensenya la crueltat cap als humans”. Aquestes són unes paraules del poeta Romà Publi Ovidi. Les va escriure l’any 43 a.C.

Al gener de l’any 2021, a Premià de Mar s’ha creat la Regidoria de Benestar Animal, que serà la institució encarregada de fomentar la qualitat de vida dels animals. Inclou el fet d’estar en contra del maltractament físic i l’abandonament. Intenta reduir les altes xifres d’animals maltractats.

Estem d’acord que es creiï aquesta regidoria, perquè la crueltat cap als animals està present des que en tenim constància. Hem arribat fins a tal punt que obviem o normalitzem el fet que s’experimenti amb ells en els àmbits científics, en la cosmètica, amb el tabac i indústries militars. Hem arribat a considerar cultura el maltractament animal, com és el cas d’Espanya amb la tauromàquia. Parlant d’Espanya, és el país amb major percentatge d’abandonaments de mascotes. Cada any, s’hi produeixen més de 100.000 abandonaments d’animals de companyia.

Alguns estudis mostren que el 30% dels casos de maltractament animal és dut a terme per persones joves. El psiquiatre Alan Felthous afirma que “els maltractadors d’animals són persones que volen demostrar poder i autoritat i actuen contra víctimes més febles. Són persones autoritàries, que no solen escoltar les opinions dels altres i són propenses a manar ordres”. És per això que moltes vegades aquests maltractadors són més propensos a ser-ho amb familiars en el futur: tenen 5 vegades més probabilitats de fer-ho. Aquest fet es deu a diverses característiques psicològiques. Aquestes persones tenen una falta d’empatia i remordiments, per tant no es penedeixen de les seves accions. Altres aspectes psicològics que afavoreixen el maltractament són: una personalitat antisocial, la falta d’educació adequada, l’egoisme i la intolerància.

És per tot això que estem a favor del moviment “cruelty free”,  que vàries empreses estan aplicant en els seus productes com per exemple: Lush, Freshly, NYX…

També estem a favor que s’hagin dirigit fons a la creació de la Regidoria de Benestar Animal on fomenten la qualitat de vida animal, la creació d’una oficina o taula de convivència, defensa i protecció dels animals, el cens d’animals domèstics, la recollida d’animals de la via pública, els espais de lleure per a gossos o la col·laboració amb els centres veterinaris per fer campanyes d’esterilització i de cura dels animals.

Sara Gil, Marta Muñoz